Кое важно ниво проби Златото

 Златото(gold) проби важното психологическо ниво от 1300.00  долара. Повечето пазарни участници се питат дали това покачване ще продължи. Нека да разгледаме какви варианти предлага технически анализ.
  1. Цената намира подкрепа в зоната на 1295 – 1300 долара.
При този вариант цената прави корекция до предишната  зона на съпротива 1295 – 1300. Там намира подкрепа и продължава нагоре. Покачването продължава след това над формирания връх от днес(1325,92).

1

 

  1. Цената прави по-плитка странична корекция и продължава възходящо.
 В този случай  цената прави по-плитка корекция и след това продължава възходящото движение. От графика на един час се забелязва, че такава плитка корекция може да приключи зоната $ 1310, където има формиран гап. Не изключвам и по-плитка корекция поради важността на нивото $ 1300 и силата на бичия пробив.

2

 

  1. Цената затваря под $ 1295.
При този вариант цената пада под предишното ниво на съпротива  от $ 1295 и затваря под него.  Това ниво остава съпротива за цена. Тогава  низходящо движение или корекция ще са по-вероятни. Този вариант е малко вероятен, но все пак, ако затварянето под споменатото ниво стане факт трябва да му обърне внимание.

 

3

 

Добър признак, по който да разберем, че евентуална низходяща корекция приключва е момента в който цената започне да превръща нива на съпротива в подкрепа. Тук правилото е, че  с увеличаване на времевия интервал на графиката се увеличава и важността на такива нива. Друга ранна индикация може да очакваме от японските свещи.
Васил Стоянов
betatrader.bg
*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.
Предупреждение за рискове: търговията с финансови инструменти може да доведе както до печалби, така и до загуби. Потребителите на сайта трябва да знаят, че търговията на финансовите пазари е свързана с поемане на рискове, които те добре трябва да познават, преди да пристъпят към сключване на сделки. Потребителите на сайта самостоятелно и за своя сметка вземат инвестиционните си решения, преценявайки дали търговията с конкретните инструменти е подходяща за тях в зависимост от финансовото им състояние и инвестиционни цели. Сайтът е с информативен характер и нито една част от него не представлява инвестиционна консултация, инвестиционно изследване, препоръка или съвет за инвестиционно решение или следване на инвестиционна стратегия.