Pixel ID: 582926468541252

Партньори

sulogo Цел на партньорството със Стопански факултет на Софийския университет е осъществяване на съвместни образователни и научни проекти, както и стажантски програми в областта на търговията с ценни книжа както на Българска фондова борса, така и на световните финансовите пазари.

Съвместно с Агенцията за подбор на персонала ФорексДжобс ООД, Школата за трейдъри има възможност и желание да предостави на студентите знания и опит от реалния бизнес, след което да им съдейства за професионална реализация във финансовата индустрия.

unsslogo Цел на партньорството с Университета за национално и световно стопанство е осъществяване на съвместни образователни и научни проекти, както и стажантски програми в областта на търговията с ценни книжа както на Българска фондова борса, така и на световните финансовите пазари.

Съвместно с Агенцията за подбор на персонала ФорексДжобс ООД, Школата за трейдъри има възможност и желание да предостави на студентите знания и опит от реалния бизнес, след което да им съдейства за професионална реализация във финансовата индустрия.

  Център за Професионално Обучение /ЦПО/ към „Национално Сдружение за Развитие на Обществото” /НСРО/ извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за Професионално Обучение предлага професионално обучение за подготовка на квалифицирани кадри в перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности.