Pixel ID: 582926468541252

Партньори

  Основан през 1998 г., „Делтасток“ АД е водещ инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия на регионалните и международните финансови пазари. Компанията развива успешно дейност и зад граница, предлагайки своите услуги чрез клона си в Букурещ.

От 2000 г. Делтасток предлага платформата MT4 (Desktop, Mobile), както и собствена – Delta Trading™ (Desktop, Web, Mobile), която разполага с широк набор от инструменти и функционалности. Обединявайки фиксирани и промненливи спредове в една платформа, Делтасток успешно конкурира световните лидери в сектора.

Налични инструменти: валута, злато и сребро, ДЗР (вкл. кешови, без ливъридж и такси за държане на позиция) върху дълъг списък от акции акции на множество пазари, индекси, фючърси на суровини и суров петрол, финансови фючърси, както и Борсово търгувани фондове (ETFs).

 Capture Admiral Markets UK Ltd е инвестиционен посредник, лицензиран от комисията за финансов надзор на Великобритания (FCA). Компанията е водещ световен Forex брокер, предлагащ търговия с ДЗР върху валути, борсови индекси, благородни метали и енергийни източници.

Admiral Markets предлага платформата MT4 и е единственият доставчкик в България на приложението MT4 Supreme Edition – плъгин, съдържащ полезни функционалности като Mini Trader, Alarm Manager, Correlation Trader, Корелационна матрица.

Някои от другите функционалности на приложението MT4 Supreme Edition са различни видове тикови графики, мултимониторинг, ултра-бърза търговия, търговски калкулатори, OCO поръчки, автоматично затваряне на сделки, функции за анализ.


Capture
TНК Кепитъл Мениджмънт АД е финансова институция, лицензирана от Българска Народна Банка.

Компанията предлага финансиране на трейдъри при изключително добри условия:
• Размер на финансирането – от 2500 до 250 000 EUR
• Срок на издължаване – от 1 месец до 6 месеца
• Лихва – 5% на годишна база, което е по-изгодно дори от банков кредит.
• Без такса за разглеждане, такса за усвояване, без такса управление и такса предсрочно погасяване
• Обезпечение – не е необходимо предоставяне на обезпечение. И все пак, при по-голям размер на финансиране, обезпечението е предимство.
• Издължаване – съобразно договорен погасителен план.

Заявка за отпускане на кредит

sulogo Цел на партньорството със Стопански факултет на Софийския университет е осъществяване на съвместни образователни и научни проекти, както и стажантски програми в областта на търговията с ценни книжа както на Българска фондова борса, така и на световните финансовите пазари.

Съвместно с Агенцията за подбор на персонала ФорексДжобс ООД, Школата за трейдъри има възможност и желание да предостави на студентите знания и опит от реалния бизнес, след което да им съдейства за професионална реализация във финансовата индустрия.

unsslogo Цел на партньорството с Университета за национално и световно стопанство е осъществяване на съвместни образователни и научни проекти, както и стажантски програми в областта на търговията с ценни книжа както на Българска фондова борса, така и на световните финансовите пазари.

Съвместно с Агенцията за подбор на персонала ФорексДжобс ООД, Школата за трейдъри има възможност и желание да предостави на студентите знания и опит от реалния бизнес, след което да им съдейства за професионална реализация във финансовата индустрия.

  Център за Професионално Обучение /ЦПО/ към „Национално Сдружение за Развитие на Обществото” /НСРО/ извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за Професионално Обучение предлага професионално обучение за подготовка на квалифицирани кадри в перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности.