Pixel ID: 582926468541252

Трейдинг идеи

 16.12.2015 USD/JPY ↑

Пивот: 121.20

Основен сценарий:
Дълги позиции над 121.20 с таргети 122.25 и 122.70

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 121.20 с таргети 120.90 и 120.55

 

Търговски календар за 15.12.2015
Цял ден Ниво на заетост 3Q 4.24M 4.24M
02:30 Индекс на цените на жилищата 3Q 3м/3м 2.1% 4.7% 2.0%
02:30 Индекс на цените на жилищата 3Q г/г 10.2% 9.8% 10.7%
02:30 Продажби на превозни средства Ноември м/м -3.7% 1.0%
02:30 Продажби на превозни средства Ноември г/г 4.2% 6.0%
04:30 Равнище на безработица 3Q 2.0% 2.0% 2.0%
07:00 Продажби на дребно Октомври м/м 1.3% -3.7% 0.9%
07:00 Продажби на дребно Октомври г/г 3.0% 4.6% 2.7%
10:00 Равнище на безработица Октомври 10.3% 10.1% 10.3%
10:00 Индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.3% 0.6% 0.3%
10:00 Индекс на потребителските цени Ноември г/г -0.3% -0.7% -0.3%
10:00 Хармонизиран индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.2% 0.3% 0.2%
10:00 Хармонизиран индекс на потребителските цени Ноември г/г -0.4% -0.9% -0.4%
10:15 Индекс на производствените и вносни цени Ноември м/м 0.1% 0.2% 0.4%
10:15 Индекс на производствените и вносни цени Ноември г/г -6.4% -6.6% -5.5%
10:30 Основен лихвен процент на Шведската Централна Банка Декември -0.4% -0.35% -0.35%
11:00 Търговски баланс (млрд. NOK) Ноември 19.6 20.6 15.4
11:30 Индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.0% 0.1% 0.0%
11:30 Индекс на потребителските цени Ноември г/г 0.4% -0.1% 0.1%
11:30 Основен индекс на потребителските цени Ноември г/г 1.1% 1.1% 1.2%
11:30 Входящ индекс на производствените цени Ноември м/м -1.0% 0.2% -1.6%
11:30 Входящ индекс на производствените цени Ноември г/г -12.4% -12.1% -13.1%
11:30 Изходящ индекс на производствените цени Ноември м/м -0.1% 0.0% -0.2%
11:30 Изходящ индекс на производствените цени Ноември г/г -1.1% -1.3% -1.5%
11:30 Основен изходящ индекс на производствените цени Ноември м/м 0.0% -0.1% -0.2%
11:30 Основен изходящ индекс на производствените цени Ноември г/г 0.1% 0.3% -0.1%
11:30 Индекс на цените на жилищата на DCLG Октомври г/г 6.4% 6.1% 7.0%
11:30 Индекс на цените на дребно Ноември м/м -0.1% 0.0% 0.1%
11:30 Индекс на цените на дребно Ноември г/г 1.2% 1.1% 1.2%
12:00 Икономически очаквания на ZEW Декември 15.1 10.5 Преизчислена от: 10.4 16.1
12:00 Текущи условия на ZEW Декември 54.8 54.4 55.0
Предстоящ Текущи условия на ZEW Декември -10.0
12:00 Икономически очаквания на ZEW Декември 26.1 28.3 33.9
12:00 Промяна в броя на заетите 3Q 3м/3м 0.3% 0.3% 0.3%
14:30 Индекс на водещите индикатори Октомври м/м -0.3%
15:00 Индекс на потребителските цени Ноември г/г -0.5% -0.7%
15:00 Индустриално производство Ноември г/г -4.1% -3.6%
15:30 Доставки в промишления сектор Октомври м/м -0.5% -1.5%
15:30 Индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.3% 0.2%
15:30 Индекс на потребителските цени Ноември г/г 0.3% 0.2%
15:30 Основен индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.2% 0.2%
15:30 Основен индекс на потребителските цени Ноември г/г 2.0% 1.9%
15:30 Индекс на FED за Ню Йорк Декември -6.0 -10.7
15:30 Основен лихвен процент на Унгарската Централна Банка Декември 1.35% 1.35%
15:55 Доклад Червена книга седм. до 12.12.15 1.9%
17:00 Индекс на пазара на жилища на NAHB Декември 63 62
18:30 Индекс на потребителските цени Ноември м/м 0.1%
18:30 Индекс на потребителските цени Ноември г/г -0.9% -0.7%
23:00 Нетни дългосрочни капиталови потоци TICs (млрд. USD) Октомври 48.4 33.6
23:00 Нетни капиталови потоци TICs (млрд. USD) Октомври 82.8 -175.1
23:45 Текуща сметка (млрд. NZD) 3Q -4.84 -1.22

 

 11.12.2015 GBP/USD ↑

Пивот: 1.5110

Основен сценарий:
Дълги позиции над 1.5110 с таргети 1.5200 и 1.5245

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 1.5110 с таргети 1.5075 и 1.5035

 

 10.12.2015 EUR/USD ↑

Пивот: 1.0945

Основен сценарий:
Дълги позиции над 1.0945 с таргети 1.1040 и 1.1090

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 1.0945 с таргети 1.0900 и 1.0860

 

 9.12.2015 AUD/USD ↓

Пивот: 0.7250

Основен сценарий:
Къси позиции под 0.7250 с таргети 0.7180 и 0.7150

Алтернативен сценарий:
Дълги позиции над 0.7250 с таргети 0.7285 и 0.7320

 

 9.12.2015 EUR/USD ↑

Пивот: 1.0830

Основен сценарий:
Дълги позиции над 1.0830 с таргети 1.0990 и 1.1090

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 1.0830 с таргети 1.0760 и 1.0690

 

 

 4.12.2015 EUR/USD Техническа картина за деня: Корекция на импулса след ЕЦБ

Пивот: 1.0830

Основен сценарий:
Дълги позиции над 1.0830 с таргети 1.0990 и 1.1090

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 1.0830 с таргети 1.0760 и 1.0690

 

 2.12.2015 EUR/USD Техническа картина за деня: Възходящ тренд

Пивот: 1.0590

Основен сценарий:
Дълги позиции над 1.0590 с таргети 1.0640 и 1.0680

Алтернативен сценарий:
Къси позиции под 1.0590 с таргети 1.05550 и 1.0520

Коментар:
Не изключваме продължение на консолидацията, но едва ли пазарът ще остане в това състояние още дълго.

 

 

 

 

 

18 ноември 2015

   Покупка на SILVER

 Вход  14.200 Chart SILVER, H1, 2015.11.18 08:45 UTC, FxPro Financial Services Ltd, MetaTrader 4, Demo
 Стоп 14.080
Лимит 14.900
Хоризонт 10 дни
Риск/доходност 0.17
Вероятност 60%

5 май 2015

   Покупка на EURUSD

 Вход  1.1040 Chart EURUSD, H4, 2015.05.07 08:41 UTC, Admiralex Ltd., MetaTrader 4, Demo
 Стоп 1.0800
Лимит 1.2250
Хоризонт 15 дни
Риск/доходност 0.20
Вероятност 75%