Pixel ID: 582926468541252

Курсове по трейдинг

Въведение в трейдинга. Технически анализ

Този курс ще ви въведе в търговията на световните финансови пазари и ще ви научи самостоятелно да търгувате с валута, злато, петрол, борсови индекси и акции, без да допускате грешките на начинаещите трейдъри. Ще разберете кои са факторите, които определят цените на различните активи и как да се информирате.

Ниво 1 (1)

Ще усвоите Техническия анализ като метод за определяне на момента за вход/изход на пазара. Прилагайки това знание ще можете да „четете“ графиката на всеки един пазарен инструмент и да вземате ефективни решения с цел извличане на печалба.

В края на курса ще ви представим основните моменти при създаването на собствена търговска система.

 

Присъствено обучение: формираме група, понеделник и сряда от 19:15 до 21:45. Цена: 399 лв. бул. „Васил Левски“ 70.

 

Разгледайте съдържанието на курса

Submit

 

 

След като се регистрирате, ще получите обаждане от наш колега.

Търговски стратегии, психология и риск мениджмънт

Стратегии 40.64 40.64„Пазарите са 10% икономика и 90% психология“. След като усвоите техниките за правилна психологическа нагласа, заедно ще изградим Ваша индивидуална търговска стратегия в зависимост от Вашия темперамент, рисков профил и свободно време.

Ще ви представим различни подходи към пазара и изпитани в практиката правила за вход в позиция – критерии, тайминг, структуриране на позиция, както и за изход – позициониране на стопове и лимити, прибиране на загуба и печалба, техники за търсене на големи пазарни движения и удължаване на времевия хоризонт.

 

Присъствено обучение: формираме група, вторник и четвъртък от 19:15 до 21:45. Цена: 399 лв. бул. „Васил Левски“ 70.

 

Разгледайте съдържанието на курса

Submit

 

 

След като се регистрирате, ще получите обаждане от наш колега.

Видео обучение

scale-2-825x510Ако нямате възможност да посетите присъствения курс „Въведение в трейдинга. Технически анализ“, на Ваше разположение са видео материали с пълното съдържание на обучението.

Пакетът се състои от 43 видеа с обща продължителност от 16 астрономически часа, съдържащи теория и примери от практиката.

Онлайн обучението е достъпно в специална секция на нашия сайт, до която ще получите персонален достъп.

Ще имате и възможност да се консултирате с водещия лектор за разясняване на възникналите въпроси и да коментирате пазарите в реално време.

Видеата можете да гледате в избрано от Вас време.

Submit

 

 

След като се регистрирате, ще получите обаждане от наш колега.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФИНАНСИ: Оптимизация на инвестиционния избор и капиталови пазари


pic intro_Behavioral Economics and FinanceЦелта на настоящия курс на обучение е да акцентира върху ключови сфери на приложение на поведенческите финанси, съотносими към капиталовите пазари. Проследяват се редица специфични особености при вземане на инвестиционни решения от страна на инвеститорите и на динамиката на съвременните финансови пазари. На тази основа се анализират ключови психологически склонности и емоционални елементи, които водят до систематични грешки и аномалии в процеса на инвестиране във финансови инструменти.
Дискутират се резултатите на значителен по обем научни изследвания и различни емпирични тестове в търсене на отговор на въпросите: До каква степен финансовите пазари са „ефективни“? Съществува ли в реалността „рационалния инвеститор“? Обсъждат се ограниченията при оптимизацията на инвестиционния избор, на арбитража, на теорията за оценяване на активите, на аномалиите в икономиката и на фондовите пазари, различни доказателства за ирационалността в поведението на индивидуалните и професионални инвеститори и много др. Обръща се внимание на психологията на риска, теорията за поведенческо портфолио и на ролята им при формиране на оптимизиран инвестиционен избор, както и на много други специфики наблюдавани на съвременните фондови пазари, отчитането на които е задължително за формиране на дългосрочна печеливша инвестиционна стратегия.Предстои обявяване на дати за присъствено и онлайн обучение. Продължителност 12 академични часа. Цена: 750 лв. Разгледайте съдържанието на курса

Сформираме група за този курс.

Submit

Вълнов анализ

Picture2Ралф Нелсън Елиът открива многобройни закономерности в поведението на финансовите пазари. Идентифицирайки повторяемост в хаоса, той създава набор от конкретни правила, които бихме могли да включим в трейдинг стратегията си.

Вълновите анализатори могат да отговорят на въпроса защо дадено пазарно явление се случва, без да е необходимо да намесват новините.

Вълновият анализ е един от малкото методи за анализ на пазарите, които освен че ни помагат да формулираме стратегии за реакция на пазарните движения, ни позволяват да формулираме вероятни сценарии за бъдещата траекторията на цената. 

Предстои обявяване на дати за присъствено и онлайн обучение. Цена: 350 лв. 

Разгледайте съдържанието на курса

След Вашата регистрирация ще започнем сформиране на група за този курс.

Submit

Индивидуално обучение и консултации

images (14)

При индивидуалните занятия имате възможност да се възползвате от цялото внимание на един от трейдърите в нашия екип.

Менторът ще проведе индивидуално обучение с Вас по един или няколко модула или съвместно ще организирате заниманията по начин и теми, персонализирани спрямо вашите интереси.

Също така можете да се обръщате към нас с конкретни въпроси и теми, по които имате нужда от консултация и професионално мнение. 

Submit