Pixel ID: 582926468541252

Вълнов анализ по метода на Робърт Пректър

Ден 1: Въведение във вълновата теория
1. История на вълновия анализ
2. Вълновият принцип
3. Основните аспекти на пазарното поведение
4. Психологическа обосновка на вълните
Ден 2: Импулсивни вълни
1. Движещи вълни
2. Импулсни вълни
3. Диагонали
4. Практика в реално време
Ден 3: Корективни вълни
1. Характеристики на корекциите
2. Прости корекции и комплексни формации
3. Зигзаг, двоен и троен зигзаг
4. Практика в реално време
Ден 4: Корективни формации
1.Флат корекции
2. Триъгълници
3. Комплексни формации
4. Практика в реално време
Ден 5. Съотношения между вълните
1. Петте параметъра на вълните
2. Типични пропорции
3. Факторът време
4. Практика в реално време
Ден 6: Правила
1. Правила с и без изключения
2. Правило за редуване на корекциите
3. Правило за редуване на импулсите
4. Практика в реално време
Ден 7: Практика 1
1. Идентифициране на импулсивни вълни
2. Поставяне на стопове и таргети
Ден 8. Практика 2
1. Идентифициране на корективни вълни
2. Поставяне на стопове и таргети

Кога: Предстои обявяване на дати

Къде:  София, бул. „Васил Левски“ 70, ет. 2

Цена: 350 лв.

Лектор: Радослав Вълов

Picture2

Submit

Или се свържете с нас на 0895 62 46 14,
office@betatrader.bg или skype: betatrader.bg